Стратегічний вартісний аналіз

Один з найбільш чітких індикаторів ситуації підприємства – її нова позиція стосовно конкурентів. Особливо це вноситься до галузей зі слабко диференційованим виробництвом. Розбіжності у витратах конкурентів можуть виникати на підставі різниць у:

- цінах на сировину, комплектуючі матеріали, електроенергію тощо;

- базових технологіях, віці устаткування;

- внутрішній собівартості через різні розміри виробничих одиниць, кумулятивний ефект випуску, рівні продуктивності, різні умови оподаткування, рівні організації виробництва;

- чутливості до інфляції та змін курсів валют;

- транспортних витратах тощо.

Стратегічний вартісний аналіз заснований на відносній вартісній позиції підприємства у порівнянні з його конкурентами. Первинним аналітичним підходом до такого аналізу є побудова вартісного ланцюга за поступовими операціями, що показує Стратегічний вартісний аналіз формування вартості від моменту придбання сировини до формування ціни продажу. Виділяють три головних області в ланцюзі операції – витрати, де можливі найбільші розходження для конкуруючих фірм: 1) область постачання; 2) ринки збуту; 3) власне внутрішня діяльність підприємства. Якщо підприємство втрачає конкурентноздатність в одній з частин ланцюга, воно може відновити її за рахунок зміни в інших частинах.

Якщо вартісні проблеми пов'язані з областю постачання, підприємство може виконувати наступні стратегічні дії:

- сформувати базу потенційних постачальників;

- домагатися більш сприятливих цін у постачальників сировини;

- співпрацювати з постачальниками з метою зниження їх цін;

- встановлювати контроль над нормами витрат;

- використовувати більш дешеві замінники сировини;

- знайти нові джерела постачання з Стратегічний вартісний аналіз прийнятними цінами;

- економити в інших частинах ланцюга.

У випадку, якщо цінові характеристики пов'язані з реалізацією продукції, можливі три коригувальні впливи:

- використовувати більш привабливі для споживачів форми товару, пакувальні матеріали;

- змінити економічну стратегію, включаючи можливість попередньої інтеграції;

- спробувати компенсувати різницю зниженням витрат в інших частинах ланцюга.

Коли джерело втрати конкурентноздатності за вартістю пов'язане з внутрішньою діяльністю, доцільно розглянути можливість наступних дій:

- перевірити внутрішні статті бюджету;

- підвищити продуктивність праці та фондовіддачу;

- проаналізувати, чи не буде вигідніше виконувати деякі технологічні процеси на стороні;

- запровадити ресурсозберігаючі технології;

- модифікувати складові продукції з метою зниження її вартості.


documentaoinfcj.html
documentaoinmmr.html
documentaointwz.html
documentaoiobhh.html
documentaoioirp.html
Документ Стратегічний вартісний аналіз